loading

KLIKNI, DA POKAŽEŠ ALI SKRIJEŠ TEKST

ORGANIZATOR

Organizator tekme K24 Ultra-trail® race je Športno društvo K24, Center 117, 2393 Črna na Koroškem.

SPLOŠNE INFORMACIJE

K24 Ultra trail race je tekaška tekma, ki poteka po koroških vrhovih v dveh različnih trasah:

 • K24 Trail 100 km, s štartom v črni na Koroškem ob 22:00, 9.8.2019
 • Gorski maraton, s štartom v Črni na Koroškem ob 7:00, 10.8.2019
 • Vsak tekmuje na lastno odgovornost.
 • Tekma je odprta za vse, moške in ženske, ki so se rodili 2001 in prej, kakor za člane in nečlane klubov. Tekmovalci, ki so se rodili med 2001 in 2003 lahko tekmujejo samo s pisnim privoljenjem staršev ali skrbnikov na trasi K24 50 km gorski maraton.
 • Tekači morajo imeti predhodne izkušnje v gorskih tekih, biti morajo dobro fizično pripravljeni.
 • Tekmovanje bo v vsakem vremenu. Izjema so samo situacije, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev (izjemno neurje …). V tem primeru o rezervni varianti proge ali celo odpovedi odloča organizator prireditve.
 • Trasa bo dobro označena (trakovi, tablice, zastavice …). Na ključnih mestih bodo tudi redarji (prostovoljci), ki bodo pomagali pri usmerjanju tekačev.
 • Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. Kakršnokoli iskanje in uporaba bližnjic ter tek izven poti se kaznujejo s takojšnjo diskvalifikacijo. Če več kot 200 m ne vidite nobene oznake, se vrnite do zadnje oznake in ponovno preglejte možnosti nadaljevanja.
 • Če so oznake izrazito pomanjkljive, ali jih ni, to sporočite na najbližjo kontrolno točko.
 • Vsi udeleženci morajo imeti predpisano obvezno opremo.
 • Priporočamo uporabo GPS sledi.
 • Tekmovalec lahko prostovoljno odstopi od tekme na kontrolnih točkah. Svoj odstop mora takoj sporočiti organizatorju (kontakt na štartni številki).
NAJVEČJE ŠTEVILO TEKMOVALCEV

K24 Trail 100 km: 300 tekmovalcev
Gorski maraton 50 km: 300 tekmovalcev

Prvih 150 plačanih štartnin na vsaki trasi prejme “goodie bag”.

ŠTARTNINA

K24 Trail 100 km:

 • plačilo do 9.1.2019 je štartnina 60€
 • plačilo do 9.7.2019 je štartnina 80€

Gorski maraton 50 km:

 • plačilo do 9.1.2019 je štartnina 40€
 • plačilo do 9.7.2019 je štartnina 50€

Prijave sprejemamo na spletni strani www.k24trail.si, najkasneje do 9. 7. 2019 ali do zapolnitve limita plačanih prijav tekmovalcev v vsaki kategoriji. Prijava je potrjena, ko je štartnina plačana in prejeta na račun organizatorja.
Delavska Hranilnica
TRR: SI56 6100 0002 0687 925
SWIFT CODE (BIC): HDELSI22
DAVČNA ŠTEVILKA: 48676454

Prijave bodo upoštevane po vrstnem redu prejetih plačil. Odpoved prijave je možna samo z veljavnim zdravniškim potrdilom.

Prehod med kategorijami je mogoč do 31.7.2019, pri čemer razlike v višini štartnine ne vračamo.

 Štartnina vključuje

 • praktično nagrado,
 • okrepčevalnice na progi z napitki in prigrizki,
 • meritev časa,
 • topli obrok in pijača na cilju,
 • tuši na cilju,
 • zagotovljena zdravniška in reševalna služba,
 • prevoz tekmovalcev, ki odstopijo na kontrolni točki, do ciljnega prostora,
 • štartno številko,
 • vreče za dodatno opremo, prepeljano na progo.
ODPOVED PRIJAVE

Odpoved prijave se lahko izvrši samo preko e-mail k24trail@gmail.com. 100% vračilo je možno samo z zdravniškim potrdilom.

OBVEZNOSTI TEKMOVALCA

Z registracijo se vsak udeleženec osebno strinja z naslednjim:

 • da razume in odobrava pogoje sodelovanja, ki so v predpisih
 • da se strinja, da bo spoštoval vse točke pravilnika
 • da se strinja, da bo spoštoval in spodbujal etiko
 • da se strinja, da se zaveda osebnega zdravstvenega stanja, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli zdravstvene težave, ki se lahko pojavijo med dogodkom zaradi malomarnosti s strani tekmovalca
OPREMA TEKMOVALCA
OPREMA
100 KM
50 KM
MOBILNI TELEFON
o
o
MEH ZA VODO NAJMANJ 1L
o
o
ČELNA SVETILKA Z REZERVNIMI BATERIJAMI
o
p
LONČEK ZA PIJAČO
o
o
ASTRO FOLIJA
o
p
VETROVKA
o
p
PIŠČALKA
o
o
PRIMERNA TEKAŠKA OBUTEV
o
o
REZERVNA OBLAČILA
p
p
POHODNE PALICE
p
p
ZAŠČITA PROTI SONCU
p
p

o – obvezna oprema
p – priporočljiva oprema

STARTNE ŠTEVILKE

Štartno številko bo mogoče prevzeti z osebnim dokumentom 8.8.2019 od 15:00 do 20:00, 9.8.2019 od 12:00 do 18:00 ter 10.8.2019 od 04:00 do 06:00 na štartnem prostoru (Kulturni dom Črna na Koroškem). Pri registraciji in prevzemu štartne številke preverjamo tudi obvezno opremo tekmovalca. Štartno številko mora tekmovalec nositi pripeto na zgornjem delu telesa nad oblačili in vedno mora biti vidna. Številka je potrebna za dvig vreč, prevoz, za obrok po tekmi in tuširanje.

TRANZICIJA

Vreče za osebno opremo, organizator prevzame 1 uro pred startom, da bodo odpeljane na kočo na Grohatu (na 45 kilometru). Organizator vreč ne odpira in ne odgovarja za vsebino. Prepovedano je pakiranje pohodnih palic (ob primeru uporabe pohodnih palic se le-te uporabljajo od začetka do konca tekme). Vreče po prečkanju točke, organizator prepelje nazaj na start v Črno na Koroškem.

REŠEVALNA IN MEDICINSKA POMOČ

Nujna medicinska pomoč je razvščena po celotni trasi in je radijsko povezana. Vsak tekmovalec, ki oceni, da je sotekmovalec resno poškodovan, mora obvestiti organizatorja s klicen na telefonsko številko, ki je na štartni številki ali obvestiti najbližjo medicinsko pomoč. Kadarkoli na progi lahko zdravstveno osebje, ki oceni, da tekmovalec ni več sposoben varno nadaljevati tekme, izloči in poskrbi za tekmovalca. V primeru neupoštevanja tega, je lahko tekmovalec diskvalificiran. Vsak tekmovalec mora ostati na označeni trasi, tudi spati. Vsak tekmovalec, ki prostovoljno zapusti označeno traso, ni več v odgovornosti organizatorja.

KONTROLA IN OKREPČEVALNE POSTAJE
ITINERARIJ
LOKACIJA
RAZDALJA OD STARTA
ČASOVNI LIMIT
START
ČRNA NA KOROŠKEM
0 KM
OKREPČEVALNICA
DOM NA PECI
17 KM
5 UR
OKREPČEVALNICA
KMETIJA KUMER
26 KM
OKREPČEVALNICA
ZADNJI TRAVNIKI
35 KM
OKREPČEVALNICA, REZERVNE VREČE, TOPEL OBROK
KOČA NA GROHATU
45 KM
13 UR
OKREPČEVALNICA
BELA PEČ
54 KM
OKREPČEVALNICA
DOM NA SMREKOVCU
66 KM (100KM),  16KM (50KM)
21 UR (100KM)
OKREPČEVALNICA
KRIŽAN
81 KM (100KM),  31KM (50KM)
OKREPČEVALNICA
MRDAVS
92 KM (100KM), 42KM (50KM)
CILJ
ČRNA NA KOROŠKEM
100 KM, 50KM
33 UR (100KM); 14 UR (50KM)
ČASOVNI LIMITI

Časovni limiti za K24 Trail 100 km:
 – dom na Peci – 5 ur
 – koča na Grohatu – 13 ur
 – dom na Smrekovcu – 21 ur
 – cilj Črna na Koroškem – 33 ur

Časovni limiti za Gorski maraton 50 km:
 – cilj Črna na Koroškem – 14 ur

OZNAČITEV PROGE

Za boljšo nočno sledenje, je na zastavicah beli odsevnik, ki je zelo dobro viden z naglavno svetilko.

POZOR: če ne vidite več zastavic ali ostalih oznak (trakovi, table), se  ponovno vrnite do zadnje videne in preglejte možnost nadaljevanja!

Zaradi spoštovanja varstva okolja se ne bo uporabljala barva.

Obvezno in nujno je, da sledite trasi, ki je označena in ne uporabljate bližnjic.

DISKVALIFACIJA IN KAZNI
 • Neupoštevanje označene trase in uporaba bližnjic (na trasi so označene in skrite kontrolne točke), tekmovalec mora biti zabeležen na vseh kontrolnih točkah. Kazen za manjkajočo kontrolno točko je 5 ur.
 • Nepopolna obvezna oprema (organizator lahko kadarkoli na tekmi preverja ali ima tekmovalec vso obvezno opremo). Tekmovalec mora imeti in pokazati obvezno opremo. Kazen za nepopolno obvezno opremo je 1 ura za vsak manjkajoči kos opreme. Če tekmovalec ne pokaže opreme, je diskvalificiran.
 • Odmetavanje smeti na progo in ob njej – diskvalifikacija.
 • Uporaba bližnjic, uporaba neoznačenih poti, prihod na kontrolno točko ali okrepčevalnico iz napačne smeri – 1 ura za vsako nepravilnost.
 • Uporaba transporta med tekmo – doživljenjska diskvalifikacija.
 • Izogibanje pomoči sotekmovalcu, ki je v težavah – diskvalifikacija.
 • Žalitve ali grožnje organizatorju ali prostovoljcem – diskvalifikacija.
 • Nadaljevanje poti po izteku časovne omejitve – diskvalifikacija.
 • Diskvalifikacija je lahko takojšnja, ali ob ugotovitvi nepravilnosti.

 

PRITOŽBE

Vse pritožbe morajo biti podane v roku pol ure po prihodu tekmovalca v cilj v pisni obliki s kavcijo v višini 50 €. O pritožbi bo odločala žirija tekmovanja. Odločitev bo sprejeta v najkrajšem možnem času. Na odločitev ni pritožbe.

Pritožbe glede nepravilnosti na progi morajo biti podane v pisni obliki in z dokazili (fotografski material ali vsaj tri priče).

ŽIRIJA

Žirija tekmovanja je v sestavi:

 • vodja organizacijskega odbora prireditve
 • tehnični vodja (vodja proge)
 • vodja kontrolne točke ali okrepčevalnice, katere se tiče pritožba
 • vsak, ki ga vodja tekmovanja smatra za pristojnega v določenem sporu ali pritožbi
ZAVAROVANJE

Tekmovalci se tekme udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za poškodbe ali škodo nastalo na opremi. Z udeležbo na prireditvi se tekmovalec strinja z vsemi pravili in posledicami, ki veljajo za prireditev.

Zavarovanje civilne odgovornosti prevzema organizator. Zavarovanje civilne odgovornosti zagotavlja finančne posledice njene odgovornosti, kot tudi odgovornosti organizatorja in udeležencev.

Osebno zavarovanje:
Vsak tekmovalec mora imeti lastno nezgodno zavarovanje, ki bo pokril vse stroške iskanja, reševanja in zdravljenja…

KATEGORIJE IN NAGRADE

Organizator tekme K24 Trail 100 km je Športno društvo K24.

FOTODOKUMENTACIJA

Vsak tekmovalec se odreka zahtevi za fotografske avtorske pravice med dogodkom in se odreka vsake tožbe proti organizatorju in njegovim partnerjem za uporabo njegovih slik.